Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Marina Magnusson

Imposex VDSI Stor nätsnäcka

Hos unga snäckor kan de testosteronlika TBT-molekylerna inducera bildning av penis och sädesledare hos honor, så kallat imposex. Effekterna är mycket tydliga och specifika för TBT-exponering. Snäckor lämpar sig därför väl för att visa att TBT finns eller funnits i vattenmiljön och hur det påverkar levande organismer. På västkusten mäts graden av imposex hos Stor nätsnäcka. Bedömningen av ett havsområdes miljötillstånd utifrån påverkan av TBT baseras på i vilken grad honorna uppvisar imposex. Graden av imposex uttrycks som VDSI (Vas Deferens Sequence Index). Ospar:s och ICES:s bedömningskriterier används.