Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: CC (Public Domain Mark 1.0)

Gråsej

Gråsej är vanlig i Skagerrak och Kattegatt ner till Öresund. I sällsynta fall förekommer den i Östersjön. Den är en stimfisk som kan röra sig ner till 300 meters djup, men oftast uppehåller sig kring 30-40 meter. Leken sker under perioden januari-maj.

Lekbiomassa

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Fiskeridödlighet

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker än fiske brukar anges som "naturlig dödlighet".

Fiskeridödlighet för gråsej anges som andel av utvalda årsklasser som fiskas upp per år.