Hoppa till huvudinnehåll

Gös

Gösen trivs i grumliga sjöar och brackvattenskärgårdar, samt i svagt strömmande vattendrag. Den förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön förekommer Gös allmänt i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men påträffas ända upp till Norrbotten.

Som ung livnär sig gösen främst på kräftdjur och fiskyngel, men när den växer övergår den till att bara äta fisk. Exemplar på över 10 kg är sällsynta.
Den äldsta gös som påträffats var 23 år.

Gösen leker från april till juni i skyddade områden med varmt och grumligt vatten, och kan även ske i svagt rinnande vatten.

Gös kust (Östersjön)

Provfiske på gös anges i antal fiskar per nät och natt.