Hoppa till huvudinnehåll

Glutationreduktas och katalas

Antioxidantenzymerna glutationreduktas och katalas mäts för att spåra påverkan av reaktiva ämnen (oxidanter) som kan resultera i oxidativ stress hos fisk. Oxidativ stress är ett tillstånd som uppstår när det råder obalans mellan oxidanter och antioxidanter, något som kan leda till skador på cellerna hos fisken. En ökad aktivitet av dessa enzym kan tyda på oxidativ stress.

Glutation är mycket viktigt för cellernas redoxbalans och skydd mot oxidanter. Glutationreduktas reglerar förhållandet mellan reducerat och oxiderat glutation. Samtidigt som glutation förbrukas när den skyddar mot oxidanter (reaktiva ämnen som kan skada fisken), stimuleras aktiviteten av glutationreduktas för att upprätthålla cellernas redoxbalans.

Enzymet katalas har till uppgift att oskadliggöra väteperoxid, som bildas naturligt i fiskens celler, och omvandlar det till vatten och syre. Detta sker framför allt i cellens peroxisomer och där finns också gott om katalas. Vid exponering för vissa föroreningar påverkas peroxisomerna och aktiviteten av katalas ökar.