Hoppa till huvudinnehåll

Glukoshalt

Glukos är viktig för fiskens energiomsättning. Ökad glukoshalt i blodet är en naturlig respons för att snabbt frisätta energi t.ex. för att attackera en rival, fånga ett byte eller fly undan predatorer. Frisättningen av glukos styrs av hormoner och nerver, men kan även påverkas av miljöföroreningar. Halten av blodglukos mäts för att spåra förändringar som kan tyda på störningar av fiskens kolhydratmetabolism och energiomsättning.