Hoppa till huvudinnehåll

Generell påverkan på bottenfauna i sötvatten (ASPT)

ASPT står för Average Score Per Taxon och är ett index där olika bottenfauna-familjer samt glattmaskar får poäng efter deras känslighet mot miljöpåverkan. Den är utvecklad 1983 av Armitage, Moss, Wright och Furse. Det är ett generellt index som visar påverkan från övergödning, förorening med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan som rätning och rensning inklusive grumling. ASPT kan variera mellan 0 och 10, där 10 innebär minst påverkan. Indexet används både i sjöar och rinnande vatten och beräknas för prover som samlats in från sjöars och rinnande vattens litoral (strandzon ca 0,5-1 meters djup). I rinnande vatten är det vadbar hårdbotten som provtas.