Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Pxhere (CC0 1.0)

Gädda

Gäddan är den näst vanligast förekommande fiskarten i svenska sjöar och förekommer allmänt i sjöar över hela landet, förutom i högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i främst skärgårdsmiljöer. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten. Gäddan äter alla slags fiskar, inklusive sin egen art, samt stora bottendjur, grodor och fågelungar.

Hanen blir könsmogen vid 2–3 års ålder och honan vid 2–5 års ålder. Den leker under perioden mars-juni. I sjöar sker leken i anslutning till täta vassbälten och på översvämmade strandängar och vid kusten i vegetationsklädda grunda vikar som tidigt värms av vårsolen.

Gädda insjö

Gädda är en art som inte fångas effektivt i standardiserade nätprovfisken och det är svårt att dra slutsatser om tillståndet. Mängden gädda anges här som antal gäddor per bottensatt nät under en natt (antal/nätansträngnin

Gädda kust

Mängden gädda anges här som antal gäddor per nät under en natt.