Hoppa till huvudinnehåll

EROD-aktivitet

Ökad aktivitet av avgiftningsenzymet EROD sker när fisk exponeras för vissa stabila organiska ämnen till exempel dioxiner och PAH:er (polyaromatiska kolväten). Fisken försöker omvandla de främmande ämnena så att den kan göra sig av med dem. Samtidigt signalerar denna respons en risk för allvarliga effekter på bland annat fiskens ämnesomsättning, fortplantning, immunförsvar och tillväxt.