Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Reut C/Flickr

Dioxiner

Dioxiner är en stor grupp ämnen (210 st), som inkluderar både dioxiner, furaner och dioxinlika-PCB:er. Gruppen kallas oftast bara för dioxiner.

Dioxiner produceras inte avsiktligt utan uppstår vid exempelvis ofullständig förbränning av avfall eller vid vedeldning. Tidigare var klorblekning av pappersmassa en källa till utsläpp av dioxiner. De kan också spridas naturligt vid skogsbränder och vulkanutbrott.

Dioxiner ansamlas i fettvävnad och kan bioackumuleras i djur och människor. Ett tiotal av dioxinerna anses vara mycket giftiga, dit räknas bland annat TCDD (tetraklordibenso-p-dioxin), som är ett av de starkaste gifter vi känner till.