Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Stefan Löfgren, SLU

Brunhet

Sverige har relativt bruna vatten beroende på höga halter lösta humusämnen som förs till vatten från omkringliggande skog och våtmarker. En del av den bruna färgen kommer också från järn- och manganföreningar.

Den mörka färgen på vatten som färgats på detta sätt gör att solens ljusstrålar inte når lika långt ner i vattenmassan. Både järn och humusämnen bildar komplex med näringsämnen, vilket gör att bruna sjöar kan ha relativt höga halter av näringsämnen som inte är lättillgängliga för organismerna.

När man ska bedöma sjöars status tar man därför hänsyn till vattenfärgen, vilken därför är en viktig parameter att mäta. Den mäts som absorbans vid våglängden 420 nanometer.