Hoppa till huvudinnehåll

Bly

Bly är en tungmetall förekommer naturligt i berggrunden i zink-, silver- eller kopparmalm. Det var tidigare vanligt som tillsats i bensin, men blyad bensin är förbjudet i Sverige och flera andra länder sedan 1995. Idag finns bly i bland annat ammunition, båtkölar, fiskesänken, elektronik, takmaterial, vikter och  bilbatterier.

Bly sprids via lufttransport eller från punktkällor som industrier eller avfallsdeponier. Blysänken och ammunition är också en viktig spridningsväg. Det är numera förbjudet att jaga med blyhagel över våtmarksområden och grunda vikar för att åtminstone förhindra en direkt spridning till vattenmiljön. Inom EU pågår ett arbete för att totalförbjuda bly i ammunition som används vid jakt, och även i fiskesänken.

Bly är giftigt redan vid låga doser och hos havörnar är blyförgiftning en vanlig dödorsak. Bly tas lagras främst i skelettet och kan också ge skador på nervsystemet, även vid låga doser och allra känsligast är foster och små barn. Blyförgiftning kan ge diffusa symptom som dålig aptit och trötthet. Vi får i oss bly framför allt från livsmedel som njure, lever och skaldjur.