Hoppa till huvudinnehåll

Biovolym dinoflagellater

Biovolym är ett sätt att mäta mängden av växtplankton. Genom att i mikroskop räkna antalet celler av olika växtplankton och mäta deras storlek i ett vattenprov kan den sammanlagda volymen av olika arter och grupper räknas ut. Volymen går lätt att översätta till våtvikt, det vill säga biomassa. Det är ett värde som är intressant eftersom det avgör hur mycket mat det finns för havets djur.

Det finns tusentals arter av växtplankton i världen. De delas in i ett stort antal grupper, som har olika egenskaper och funktioner i ekosystemet. Några av de viktigaste och vanligaste i våra hav är kiselalger, dinoflagellater och cyanobakterier, som därför särredovisas här.

Kiselalger – blommar tidigt på våren. De är ganska stora och sjunker därför relativt snart till botten och ger bottendjuren ett viktigt skrovmål.

Dinoflagellater – kan simma och håller sig därför kvar längre i vattenmassan. En del kan producera gifter, vilket övervakas på västkusten

Cyanobakterier – blommar på sommaren när vattnet är varmt. Några av arterna kan fixera kväve. En del är giftiga. En stor mängd arter är så små att de oftast inte räknas.

Det är stora skillnader mellan havsområdena i vilka planktongrupper som dominerar. Cyanobakterier finns det mest av i Egentliga Östersjön och Bottenhavet. Kiselalgerna är mycket dominerande i Västerhavet och dinoflagellaterna finns överallt. Vilka arter som förekommer i respektive grupp i skiljer sig också mellan havsområdena.