Hoppa till huvudinnehåll

Biovolym cyanobakterier totalt

Biovolym är ett sätt att mäta mängden av växtplankton. Genom att i mikroskop räkna antalet celler av olika växtplankton och mäta deras storlek i ett vattenprov kan den sammanlagda volymen av olika arter och grupper räknas ut. Volymen går lätt att översätta till våtvikt, det vill säga biomassa. Det är ett värde som är intressant eftersom det avgör hur mycket mat det finns för småkryp, musslor och fisk.

Cyanobakterier –  är en intressant grupp av växtplankton som ibland oegentligt kallas för blågrönalger. De har funnits på jorden i 2,5 miljarder år och uppfann fotosyntesen. Några av arterna kan fixera kväve. En del kan producera gifter. En stor mängd arter är så små att de inte syns i vanligt mikroskop.

I havet

Cyanobakterier finns i alla hav, men är vanligast i Egentliga Östersjön och delvis i Bottenhavet. Flera arter blommar på sommaren när vattnet är varmt och de utgör därför ofta ett problem för badsugna, vilket regelbundet orsakar rubriker i media. Eftersom några arter kan fixera kväve från luften är de ett bekymmer för förvaltningen som önskar minska mängden näringsämnen i våra hav.

I sjöar

Algblomningar är vanliga i näringsrika sjöar, och oftast är cyanobakterier inblandade. Eftersom sådana blomningar ofta är giftiga är det en parameter man vill följa för att kunna göra en riskbedömning för algblomningar och rapportera in på webbsidan Badvatten.