Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Markus Nordin

Abborre

Abborren finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela Sverige med undantag för fjällregionen. I kustområdet förekommer den i hela Östersjön och Bottniska viken. Det är den vanligast förekommande fiskarten i svenska sjöar.

Individer på 26 år har påträffats. Vid kusten blir abborren vanligtvis inte äldre än 10–15 år. Honan kan uppnå en längd kring 50 centimeter och vikt över 3 kg. Hanen väger sällan över 1 1/2 kg. Hanen blir könsmogen vid 2 till 4 års ålder och honan vid 3 till 5 år. Abborren leker på grunt vatten under perioden april-juli. Abborrens tillväxt påverkas mycket av temperaturen i vattnet under tillväxtperioden, och den gynnas av höga temperaturer.

Abborre fångas relativt effektivt i standardiserade nätprovfisken både i insjöar och längs kusten, men metoderna som används i de olika vattenmiljöerna är inte direkt jämförbara.

Abborre insjö

Mängden abborre anges här som antal abborrar per bottensatt nät under en natt (antal/nätansträngning).

Abborre kust

Resultat från kustprovfiske på abborre anges i antal fångade individer per nät och natt.