Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2023


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Säl

Säl

Sälar tillhör gruppen marina däggdjur och har en viktig roll längst upp i det marina ekosystemet. Sälarna som lever längs Sveriges kuster har blivit fler de senaste årtiondena, men de senaste årens miljöövervakning tyder på att den uppåtgående trenden kan vara på väg att brytas. Sälarnas antal och hälsa övervakas som indikatorer för miljögifter och rubbningar i näringsväven.

Sälar med segelbåt i bakgrunden Bild: Karl Lundström

Sälstammarna i Sverige har återhämtat sig efter att ha varit betydligt färre under 1960- och 70-talen. Jakt och långlivade miljögifter var orsaken till att sälarna då var utrotningshotade. Sälarna är fortfarande inte lika många som de var i början av 1900-talet. Antalet har gått stadigt uppåt de senaste årtiondena, men de senaste resultaten tyder på nedsatt tillväxt eller till och med en minskning i vissa områden.

Sälarna lever nästan uteslutande på fisk, som sill/strömming, siklöja, olika arter av torskfisk, plattfisk, mört och spigg. Men vilka arter som är vanligast i sälarnas diet varierar mellan sälart, område, år och säsong. Det ökade antalet sälar har lett till ökade konflikter med fiskeindustrin och numera får skyddsjakt bedrivas på säl, det vill säga man får skjuta sälar som man misstänker tar fisk i fiskeredskapen. Licensjakt infördes 2020 på gråsäl och 2022 på knubbsäl.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det är en medveten och framgångsrik förvaltning som har gjort att vi idag har relativt stabila sälstammar.

Läs om tillstånd för säl i en vattenmiljö

Säl

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter: Markus Ahola och Anja Carlsson, Naturhistoriska riksmuseet

Säl ingår i den nationella miljöövervakningen, programområde Kust och hav, som indikator på miljögiftseffekter och andra storskaliga förändringar i det marina ekosystemet. Övervakningen av sälarnas antal görs genom att man räknar de djur som ligger uppe på land eller på is under pälsbytesperioden. Räkningen sker framför allt genom att sälarna fotograferas, från flygplan och helikopter, men några lokaler räknas från land eller båt.

Läs mer om miljöövervakning av säl