Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2023


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Tumlare

Tumlare

Tumlaren är en liten, knubbig tandval som finns från Skagerrak i väst upp till Ålands hav i öst, uppdelat på tre olika populationer. Östersjöns tumlare är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Tumlare är ett nytt tillskott inom miljöövervakningen.

Flera ryggfenor från tumlare sticker upp genom vattenytan Bild: Kustbevakningen Strömstad

Ibland syns en mindre grupp tumlare simma gemensamt. Tumlarnas karakteristiska ryggfenor siktas lättast om det är lungt och stilla i vattenytan. 

Tumlaren är den enda val som lever permanent i svenska vatten. Den lever ensam eller i små grupper, jagar fisk och kommunicerar och navigerar genom att skicka iväg klickande ljud.

Tumlarna runt Sverige delas in i tre olika populationer, som också utgör så kallade förvaltningsområden. Populationerna skiljer sig åt både genetiskt och när det gäller skallens form. Förvaltningsområdena baseras på populationernas utbredningsmönster under sommaren.

  • Nordsjöpopulationen sträcker sig från Falkenberg i mellersta Kattegatt till Skagerrak och ända ut till Färöarna och Biscayabukten.
  • Bälthavspopulationen rör sig i området från mellersta Kattegatt till och med sydvästra Östersjön öster om Bornholm. Få djur rör sig dock längre österut än till Smygehamn.
  • Östersjöpopulationen uppehåller sig i Östersjön öster om Bornholm. Idag är mycket sällan de observeras norr om Öregrund

Östersjöpopulationen bedöms vara akut hotad. Den har bara inventerats en gång.

Läs om tillstånd för tumlare i en vattenmiljö

Tumlare

Om miljöövervakningen

Ansvarig expert: Julia Carlström (Naturhistoriska riksmuseet).

Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten.

Populationen övervakas med akustiska metoder, med hjälp av särskilda klickdetektorer, som är specifikt utvecklade för detta. Den övervakade parametern är tumlares detektionsfrekvens och övervakningen görs kontinuerligt vid ett antal fasta stationer inom populationernas kärnområden. Sedan sommaren 2019 utförs miljöövervakning av tumlare både i Egentliga Östersjön och i Kattegatt. I Östersjön startades övervakningen 2017.

Läs mer om miljöövervakningen av tumlare