Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2021


Bild: Pixabay
Effekter av miljögifter

Effekter av miljögifter

Miljögifter påverkar både växter och djur i våra vattenmiljöer, längs hela näringskedjan. För att studera effekterna görs en mängd olika undersökningar. Inom miljöövervakingen håller man koll på sälarnas hälsa, studerar hur TBT påverkar nätsnäckor och hur fiskars hälsa påverkas av olika miljögifter, till exempel.