Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2021


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Effekter av miljögifter

Effekter av miljögifter

Detta är en äldre rapport: Läs den senaste rapporten för Effekter av miljögifter

Miljögifter påverkar både växter och djur i våra vattenmiljöer, längs hela näringskedjan. För att studera effekterna görs en mängd olika undersökningar. Inom miljöövervakingen håller man koll på sälarnas hälsa, studerar hur tributyltenn (TBT) påverkar nätsnäckor, samt hur fiskars hälsa och vitmarlans reproduktion påverkas av olika miljögifter, till exempel.