Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2021


Bild: Pixabay
Reproduktionsstörningar – vitmärla

Reproduktionsstörningar – vitmärla

Vitmärlan är ett litet kräftdjur som lever i Östersjöns bottnar. Den är bland annat känslig för miljögifter som kan finnas lagrade i sedimenten. Därför fungerar vitmärlan bra som så kallad indikatorart. Forskare undersöker hur den påverkas av föroreningar genom att studera hur stor andel av äggen som är missbildade, samt även hur stor total påverkan är genom att räkna antalet missbildade, skadade, outvecklade eller döda ägg.

Vitmärla (Monoporeia affinis).

xxxxxxx

Reproduktionsstörningar – vitmärla

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter: Elena Gorokhova och Brita Sundelin, Stockholms universitet.

Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Övervakning av vitmärla är en del av den nationella miljöövervakningen. En rad faktorer som fekunditet (xxx), utvecklingsgrad hos embryon, missbildade embryon, döda respektive obefruktade/outvecklade embryon och döda eller delvis döda ägg hos honan undersöks.

Läs mer om övervakningen av vitmärla.