Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2021


Bild: Philip Myrtorp/Unsplash
Miljöteman

Miljöteman

I den blå tillståndsrapporten får du en överblicksbild av tillståndet baserat på sex miljöteman. Inom varje tema görs en syntes av miljöövervakningens resultat med en vetenskaplig analys. Här finns också länkar till relevant underlag som presenteras i den gröna rapporten. Tillståndet beskrivs först generellt, och delas sedan upp i de olika vattenmiljöerna, och i geografiska regioner. Börja med att välja ett miljötema!