Säl i Norra Egentliga Östersjön

Tillstånd för Säl i Norra Egentliga Östersjön

Gråsälen i Östersjön har ökat med runt 5 procent per år, men tillväxthastigheten har avtagit något de senaste åren.

Idag kan man räkna till omkring 40 000 gråsälar i hela Östersjön. Av det totala räknade antalet under pälsbytesperioden ligger 75 procent inom kärnområdet i Stockholms, Sörmlands och Östergötlands skärgårdar, Skärgårdshavet i Finland och västra Estland. Där har tillväxthastigheten varit under 4,5 procent per år, men något verkar ha hänt den senaste tiden. Antalet i Stockholms skärgård har sjunkit till hälften av maxnoteringen 2019 och den tidigare stabila nivån i Skärgårdshavet har tydligt vänt uppåt. En förklaring kan vara att det ökade jakttrycket i Stockholms skärgård har gjort att många individer flyttat till lugnare platser för pälsbytet.

Det räknade antalet är uppskattad som 60-80 procent av hela populationen.

Gråsälar trängs på kobbe Bild: Markus Ahola, Naturhistoriska riksmuseet

Många tidigare upptäckta hälsoproblem hos gråsäl har minskat. Dock har ett minskande späcklager observerats under 2000-talet och förekomst av och leverparasiter har ökat. Även om frekvensen av tarmsår minskat under 2000-talet är fortfarande förekomsten bekymmersam eftersom det globalt sett verkar vara unikt för Östersjön.

Gråsälar äter nästan bara fisk, främst strömming och sik i de norra delarna och torsk, sill/strömming och skarpsill i de södra, men som för alla våra sälarter varierar födovalet mellan olika områden.

Antalet gråsälar i Östersjön har fram till de senaste åren ökat stadigt, men trenden verkar ha avtagit något. Idag kan man räkna till runt 40 000 gråsälar i hela Östersjön, vilket uppskattas vara 60-80 procent av hela populationen.