Hoppa till huvudinnehåll

Artikel


Bild: Hans C Nilsson, SLU

R/V Svea – ett fartyg i miljöövervakningens och forskningens tjänst

Ulrika Jansson Klintberg, SLU. Publicerad: 2022-06-03

Fartyget Svea används för forskning och miljöövervakning i Sverige och är det största fartyget för detta ändamål. Det är tre år sedan fartyget togs i drift och pandemin har begränsat både hur det kunnat användas och färdigställandet av de sista detaljerna ombord. Men nu är R/V Svea äntligen redo att fullt ut kunna ta miljöövervakare och forskare på expeditioner i Östersjön och Västerhavet.

Ett forskningsfartyg har en design och utrustning som är speciell för sitt ändamål. Fartyget R/V Svea är särskilt anpassad för  forskning och miljöövervakning i Östersjön och Västerhavet för undersökningar av de marina ekosystemen. Fokus för undersökningarna är fiskbestånd och vattenkvalitet.

Tråldrag i aktern på Svea. Foto. Bild: Peter Wickström, SLU

Tråldrag i aktern på Svea.

 

Anpassningar och förändringar

Även om R/V Svea är ett så gott som nytt fartyg, finns det redan idéer om hur hon ska kunna förbättras. Svea är stor, det finns utrymme ombord för ny utrustning och ny instrumentering. Trots redan hög nivå av miljöanpassning på Svea med partikelfilter och katalysator till generatorernas förbränning, helsluten hantering av urea (avgaserna renas med urea) och giftfri silikonbaserad bottenfärg letar de ansvariga för fartyget sätt att bli ännu bättre för miljön. Björn Lindell, fartygssamordnare på R/V Svea fortsätter:

- Batteribankar är intressant inför framtiden. Just nu mäter vi hur mycket ström vi gör av med för att se om vi skulle kunna komplettera generatorerna i den elektriska motorn med batterier när det går tungt, till exempel i motsjö.

Samtidigt som för bättringar av fartyget är intressanta, är det också viktigt att utföra dem på ett sådant sätt att de inte stör övervakningens tidsserier. Den marina miljöövervakningen har jobbat på samma sätt sedan 1970-talet, sedan det gamla fartyget Argos togs ur drift med olika fartyg berättar Mattias Sköld, forskningssamordnare på Svea. Han fortsätter:

- Tidigare hyrde SLU och SMHI in sig på danska och finska fartyg. Det gick också bra men nu kan vi långsiktigt planera mer långsiktigt och förbättra vår övervakning.

När R/V Svea blir förberedd  och genomför en expedition med olika utrustning är det viktigt att provtagningarna genomförs på samma sätt så att tidsserierna förblir intakta.

 

Områden för övervakning

Svea har flera olika områden i vilka miljöövervakning och forskning sker: Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken, Skagerak, Kattegatt och Nordsjön. En vanlig expedition som utförs för SMHIs räkning utgår från hemmahamnen i Lysekil, ner runt Sverige och upp mellan Öland och Gotland. Sedan går turen runt Gotska Sandön en sväng och ner längs med baltiska kusten och tillbaka via Danmark. Förr fanns det två stationer 500 meter från ryskt territorialvatten vid Kaliningrad, just nu är dessa flyttade. Prover på vatten för mätning av salthalt, temperatur och detaljerad vattenkemi blir utförda på en sådan resa. SMHI servar och lägger också ut olika mät-bojar från R/V Svea. 

 

Sveas koordinering

Många olika typer av expeditioner fungerar att göra samtidigt. Detta är också önskvärt eftersom R/V Svea är så stor och fartygets kapacitet då nyttjas bättre. Mattias berättar om hur SMHI:s vattenprovtagning samsas med SLU:s fiskeprovtagning:

- Fisket med trålarna sker på akterdäck och vattenprovtagningen från sidan på fartyget. Sedan bearbetas provtagningarna på olika laboratorier ombord.

Analys av fisk inne på laboratoriet ombord på Svea. Foto. Bild: Peter Wickström, SLU

Analys av fisk inne på laboratoriet ombord på R/V Svea.

Sex gånger om året deltar SLU i fiskundersökningar för att samla in data till EU:s gemensamma fiskeripolitik. Undersökningarna koordineras av det Internationella havsforskningsrådet ICES, och de svenska undersökningarna utförs ombord på R/V Svea. Samordningen för undersökningen är komplex eftersom den sker samtidigt av alla länder runt ett havsområde. Resultatet ger en helhetsbild hur tillståndet ser ut för fisken. 

Mycket av verksamheten på R/V Svea handlar om miljöövervakning, men ofta följer forskare med på expeditionerna. Många gånger går det dessutom att använda samma insamlingar av till exempel vatten och fisk.

- Förra året testade vi ett koncept med ren forskningsexpedition, berättar Björn. Olika forskare fick ansöka om att vara ombord en vecka på Svea. Att köra flera forskningsprojekt samtidigt gjorde det effektivt.

 

Är du nyfiken på var R/V Svea är just nu? Du kan hitta henne via sajten Vesselfinder eller marinetraffic.

Mer om R/V Svea

  • Längd: ca 70 meter, största bredd: ca 16 meter
  • Maxfart: 13,5 knop
  • Byggår 2017-2019
  • Inkvartering: Sammanlagt 32 besättningsmän och expeditionsdeltagare
  • Laboratorier ombord: 8 stycken utrustade för olika undersökningar
  • Kärnverksamhet: ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet

Ägs av Sveriges lantbruksuniversitet, finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket ansvarar för drift, underhåll och bemanning