Hoppa till huvudinnehåll

Sjögull växer tätt i vatten med gula blommor omgivna av gröna blad.


Bild: Länsstyrelsen i Västmanlands län

I sjögullens spår: mörker, syrebrist och ett förändrat ekosystem

Anna Andersson Ax, Länsstyrelsen i Västmanlands län, faktagranskning Stina Drakare, SLU. Publicerad: 2022-04-14

Det är juli och sommarsemestern är här. Äntligen är du tillbaka vid din stuga. Du går som vanligt direkt ner till sjön för att se hur den ser ut i år. Men vad nu? Ytan närmast land är helt täckt av gula blommor och blad. De växer så tätt att inget solljus kan tränga ner. Vattnets mörker är kompakt och de fiskar som finns i viken får svårt att få luft. Bladens långa revor sträcker sig hungrigt ut efter mer plats och de levande växterna under ytan dör av ljusbrist. Snart kommer sjögull ha tagit över hela platsen. Vad har egentligen hänt med din badvik?

Sjögull. På håll liknar den gul näckros. Ett vackert namn och en vacker växt, men skenet bedrar. Sjögull är en främmande, invasiv art vilket innebär att den har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Sjögull sprider sig, precis som andra invasiva arter, mycket snabbt av egen kraft och innebär därmed ett hot mot den biologiska mångfalden i många sjöar i södra och mellersta Sverige.

Första fyndet i Sverige 1870

Sjögull (Nymphoides peltata) kommer ursprungligen från Centraleuropa/Asien. Det första fyndet i Sverige gjordes i Skåne 1870. Under 1920-talet planterades sjögull ut i flera svenska vattendrag för prydnad och i hopp om att fisket skulle förbättras. På 1930-talet planterades växten ut i sjön Väringen som ligger norr om Hjälmaren, och därifrån spred den sig ner genom Arbogaån ut till Sveriges tredje största sjö Mälaren. Idag täcks ungefär tio hektar av västra Mälaren av den gula växten och i Väringen täcks hela 40 hektar.

 

Närbild på sjögull där de fransiga kronbladen är synliga. Flyter i vattnet omgivet av blad. Foto. Bild: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Sjögull har fransiga blomblad. Foto av: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Snabb tillväxt

Det som gör just sjögull så problematisk, är dess ohejdbara och täta växtsätt. Den breder ut sig snabbt och tar över stora områden av ett vatten. Och tyvärr är vi människor den behjälplig. När vi till exempel kör med motorbåt genom ett bestånd av sjögull, är det stor sannolikhet att växtdelar fastnar i motorn. Varje liten del av växten som flyter iväg slår lätt rot någon annanstans. På två månader kan sjögull skapa fem meter långa revor längs botten.

Förutom att hota den biologiska mångfalden, ställer sjögull till problem för oss människor. Många badvikar och båthamnar är drabbade, vilket gör att ett svalkande dopp eller en tur med båten en sommarkväll kan vara näst intill omöjligt. Det finns till och med viss risk att den som simmar in bland sjögull kan få svårt att ta sig upp och till och med riskerar att drunkna.

Person som sitter i båt håller en planta av sjögull. Foto. Bild: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bild: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Undvik att köra med motorbåt bland sjögull. Risken är stor att växtdelar fastnar i motorn och sprider sig till nya platser. 

Bekämpning pågår

Men det finns hopp om att få bukt på sjögullen i Mälaren. Sedan några år tillbaka samarbetar nämligen flera kommuner, länsstyrelser och vattenvårdsförbund med målet att bekämpa den invasiva arten. Den metod man använder är att täcka växterna med ett ljustätt material som fästs i flytramar. Metoden är effektiv – sjögullet kvävs och dör inom en växtsäsong. Idag täcks två hektar av västra Mälaren av sådana flytramar, vilket motsvarar en femtedel av all sjögull i området. Förutom flytramar testas en metod med en miljövänlig, nedbrytbar duk som placeras på sjöbotten och som kväver växten.

Rådgivning och rapportering

Men vad ska du då göra när du står där vid din vik vid stugan och inser att den är hårt drabbad av sjögull? Det du i alla fall absolut inte ska göra är att börja klippa eller slå av sjögullsplantorna eftersom växtdelarna då snabbt sprids till nya platser. Kontakta istället din länsstyrelse eller kommun för rådgivning.

Sedan är det viktigt att du rapporterar ditt fynd på webbplatsen invasivaarter.nu. Webbplatsen fungerar dessutom bra i en smartphone vilket gör det enkelt för dig att ta några bilder och lämna din rapport när du står där vid vattnet. Då publiceras ditt fynd automatiskt i den nationella databasen Artportalen och de som arbetar med invasiva arter får ett mejl om ditt fynd.  

Det är med gemensamma krafter som vi har möjlighet att bekämpa den vackra, men ack så farliga växten sjögull.