Hoppa till huvudinnehåll

Artikel


Mycket nederbörd och hög tillrinning

Havet 2013/2014. Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI. Publicerad: 2016-03-01

År 2012 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter kom en blöt sommar som gav en hög tillrinning även under den varma årstiden.

Under nästan alla årets månader 2012 var tillrinningen till havet från de svenska vattendragen större än det medelvärde för perioden 1961–1990 som används som referens vid SMHI:s beräkningar. Det gäller tillrinningen till alla havsområden och samtidigt var även årsnederbörden högre än normalt. Bottenviken fick 37 procent högre tillrinning än medelvärdet och så hög tillrinning har vi inte haft där sedan år 2000 då tillrinningen var 40 procent högre än medelvärdet. Den totala tillrinningen till svenska havsområden var under året cirka 7300 m3/s eller 230 km3. Det är i samma storleksordning som hela inflödet till Östersjön genom Öresund och Bälten.

Året började blött

Redan under årets första dagar medförde milt väder att en stor del av nederbörden föll som regn i södra Sverige. Eftersom marken redan var mättad med vatten efter en nederbördsrik decembermånad 2011, blev tillrinningen hög, framför allt till Västerhavet, men även övriga havsområden fick sin beskärda del. Från mitten av januari till mitten av februari var vädret kallt och högtrycksbetonat och då avtog tillrinningen. Men i andra halvan av februari blev vädret åter milt och snösmältning och vårflod gjorde att tillrinningen till Västerhavet och Östersjön åter tog fart.


Tillrinning till de olika havsområdena under 2012. Tillrinningen var högre än medelvärdet för de flesta månader och för de flesta havsområdena.


Stor vårflod i norr

Eftersom mars månad var rekordvarm och torr bidrog inte regnet med så stor tillrinning. Däremot var snösmältningen stor, vilket gav en ökad tillrinning till främst Bottenhavet, något som är ovanligt i norra Sverige så tidigt på året. I april blev det åter kyligt och tillrinningen stannade av. I maj – juni kom vårfloden igång igen och stora mängder vatten fördes ut i Bottenhavet och Bottenviken.
Årsnederbörd i procent av normalt 2012. Nederbörden var större än medelvärdet 1961-1990 i stort sett i hela landet, speciellt nordöstra Norrland.Till Egentliga Östersjön, däremot, rann inte så mycket vatten under april och maj. Detta var det enda tillfälle under året då något havsområde hade låg tillrinning.

Blöt sommar

Under sommaren brukar avdunstningen vara stor och då avtar vanligen tillrinningen till havet, i alla fall i landets södra delar. Det gjorde den även sommaren 2012, men de ständiga regnvädren bidrog ändå till en högre tillrinning än normalt för årstiden.

Ingen storm, men mycket regn

De svenska farvattnen besparades från höststormar, men det hindrade inte att det ena nederbördsområdet efter det andra passerade. Det bidrog till en hög tillrinning till samtliga havsområden. Temperaturen var också relativt hög och en stor del av nederbörden föll som regn. I oktober var flödena höga i flera vattendrag som mynnar i Bottenviken och det är ovanligt vid den här tiden på året. Till Bottenviken brukar istället vattenflödena och därmed även tillrinningen vara högst i samband med vårfloden. Kring månadsskiftet november–december slog kylan till och det mesta av nederbörden kom i form av snö. Men kylan blev inte långvarig utan till jul var det åter milt väder. Nederbörden kom då istället till stor del som regn och det delvis tjocka snötäcket i södra Sverige smälte. Resultatet blev en i genomsnitt hög tillrinning även under december, framför allt i de södra havsområdena.